Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika Izindaba Ezintsha zaseYurophu Izindaba Ezintsha Izindaba zikaHulumeni Izindaba Abantu Cindezela Izimemezelo Spain Izindaba Ezintsha Ezokuvakasha Izindaba Zocingo Lokuhamba ezithrendayo Manje Wtn

UDkt. Taleb Rifai Ubizo Oluphuthumayo Oluya Emazweni Angamalungu E-UNWTO Aphendula Isigungu Esiphezulu Ngencwadi Entsha Evuliwe

Lowo owayenguNobhala-Jikelele we-UNWTO ukukhuluma ku-ATM Virtual
OwayenguNobhala-Jikelele we-UNWTO uDkt Taleb Rifai

UDkt. Taleb Rifai, owayenguNobhala Jikelele we-World Tourism Organization (UNWTO), uphendula namuhla kuMongameli woMkhandlu oPhethe we-UNWTO mayelana nevoti eliyimfihlo elizayo lokuqinisekisa noma ukungaqinisekisi uNobhala Jikelele wamanje we-UNWTO.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

The Ikomidi leWorld Tourism Network Advocacy usanda kushicilela incwadi evulekile entsha kaDkt. Taleb Rifai, owayenguNobhala Jikelele we-UNWTO.

Le ncwadi iyimpendulo kuyo incwadi evuliwe izolo emazweni angamalungu nguMongameli woMkhandlu oPhethe we-UNWTO ovela eChile.

Le ncwadi inxusa amazwe angamalungu e-UNWTO ukuthi abheke zonke izingxabano kuleli cala ezichazwe encwadini yakhe.

Funda incwadi kaDkt.Rifai

Ozakwethu Nabangane abathandekayo, 

Kuyinjabulo enkulu ukuthi ekugcineni ngithole impendulo yencwadi ehlanganyelwe engayisayina noFrancesco Frangialli, okusengoZibandlela wezi-2020, ngesikhathi sokhetho lwe-UNWTO lukaNobhala-Jikelele, futhi ngibonga uMongameli Ohloniphekile woMkhandlu ngakho. Ungase ukhumbule ukuthi encwadini yethu, siphakamise ukuthi Ihhovisi likaNobhala licubungule kabusha isikhathi sikaJanuwari 2021 soMkhandlu Omkhulu we-113 kulandela ukuguqulwa kwezinsuku ze-FITUR kusukela ngoJanuwari kuya kuMeyi 2021. 

Ngingemukele futhi ngithokozele amazwi ashiwo nguMhlonishwa. UMongameli woMkhandlu ukuthi ukuba semthethweni kwaqashelwa ngokuqinile ezinqumweni zoMkhandlu oPhethe we-112 kanye ne-113. Ukuqinisekisa kwakhe kuyaduduza, nakuba singakaze siphonse inselele ukuba semthethweni kwanoma iyiphi isethi yezinqumo: ukuphawula kwethu kwenziwe ngombono obanzi wokuqinisekisa ukulunga kwayo yonke inqubo.

Ake sihlanganise kabusha: 

 1. NgoSepthemba 2020 eMkhandlwini Ophethe i-112 e-Tbilisi, eGeorgia, uMkhandlu Omkhulu wanquma ukubamba i-113 yayoth iseshini eSpain ngoJanuwari 2021, ngaphakathi kohlaka lwe-FITUR, ngezinsuku ezizoqinisekiswa izwe eliphethe 1. 
 2. Kuwo lowo mhlangano, uMkhandlu uphinde wagunyaza umugqa wesikhathi wenqubo yokhetho, nomnqamulajuqu wokulethwa kwamagama abantu abazongenela ukhetho izinyanga ezimbili kusukela ngezinsuku ze-EC, okungukuthi, Novemba 18, 2020, 2. 
 3. Inyanga eyodwa ngemuva komhlangano woMkhandlu Omkhulu we-112, ngo-Okthoba 2020, iSpain yamemezela ukuthi i-FITUR ihlehliselwe uMeyi 2021 ngenxa yezimo ezikhona. Enkulumweni yabezindaba, ukuhambela umhlangano wekomidi elihlela i-FITUR nguNobhala-Jikelele we-UNWTO uPololikashvili kwaqashelwa 3. Ngokudabukisayo, isinqumo soMkhandlu bamba iseshini ye-113 EC ngaphakathi kohlaka lwe-FITUR, ngezinsuku okufanele ziqinisekiswe, akazange alandelwe. 
 4. Ngemuva komnqamulajuqu wokufaka izicelo ngoNovemba, i-UNWTO yakhipha ngoNovemba 23rd inothi eya kumalungu lapho kwamukelwe ezimbili. Ngokuvumelana abantu abazongenela ukhetho 4. Ngokudabukisayo, inhlinzeko egunyazwe e-112 EC yokwazisa aMalungu ngaphambi komhla ziyi-15 kuZibandlela. wathola ukhetho aluthobelanga. Ngaphezu kwalokho, kubukeka sengathi ngokudabukisayo, kwanqatshwa abantu abafinyelela kwabayisithupha ngenxa yokuthi abakwazanga ukuwaletha ngokugcwele kuze kufike umnqamulajuqu. 
 5. Kungaleso sikhathi, ngo-December 2020, lapho kanye no-Francesco Frangialli, saphakamisa ukuthi umphakathi we-UNWTO ubuyekeze isikhathi soMkhandlu Ophethe we-113 5. Siphinde saxwayisa ngokuthi ukuyibamba ngezinsuku zikaJanuwari kungadala ukwephulwa koMthethonqubo Wezezimali 14.7 6 , njengoba kwenzeka ngokudabukisayo. 
 6.  Isigungu Esiphezulu esiyi-113 senzeka njengoba sasihlelelwe ekuqaleni ngoJanuwari 18 no-19, 2021, elinye ikhandidethi libe nesikhathi esincane kakhulu uma liqhathaniswa naloyo owayesesikhundleni ukuze aqhube umkhankaso ophumelelayo. Empeleni, emcimbini womphakathi owawuhlelwe yi-UNWTO ngobusuku bangaphambi komkhandlu, uthe ngeshwa umuntu ozongenela ukhetho akazange ahambele ukuphikisana nokushoda kwamathuba alinganayo emkhankasweni. 

Bangane abathandekayo, angikaze ngiphikisane nesinqumo soMkhandlu sasingekho emthethweni. Njengoba uFrancesco Frangialli esanda kubeka, ukuba semthethweni akwanele. Ekulawuleni inqubo, ungaba semthethweni futhi uziphathe kabi 7. 

Kwezemfundo kuthiwa uma umfundi efeyila kuba yinkinga yomfundi; kodwa uma ikilasi lonke lehluleka, kuyiphutha likathisha. Kuthiwani uma umnqamulajuqu wokufaka izicelo ubumfushane kangangokuthi abantu abangafika kwabayi-6 kwabayi-7 abakwazanga ukuthotshelwa ngesikhathi? Noma kungani lolu lwazi mayelana namalungu anqatshiwe lugodlwe kuMalungu, noma ngabe uMkhandlu wawucele ulwazi mayelana amakhandidethi atholiwe ukuthi isatshalaliswe? 

Okufanele ukusho lapho osekusele omunye kuphela owayezongenela ukhetho ebhekene nesikhathi esingenakwenzeka somkhankaso, iningi lawo ngesikhathi sikaKhisimusi noNcibijane lapho abaphathi bezokuVakasha babevala unyaka? 

Kuthiwani uma uNobhala-Jikelele ehambele umhlangano wekomiti elihlela i-FITUR owashintsha izinsuku kusukela ngoJanuwari kuya kuMeyi futhi akazange athathe isinyathelo sokulungisa izinsuku zoMkhandlu ngaphakathi kohlaka lwe-FITUR njengoba kugunyazwe uMkhandlu? 

Kuthiwani uma uNobhala-Jikelele eshiya izinsuku zikaJanuwari kuMkhandlu azi ukuthi uzophula iMithetho yezimali ngokwenza lokho? 

Okufanele ukusho lapho Isikhulu Sezimiso Zokuziphatha siziveza 8naso ukukhathazeka okukhulayo nokudabuka ukuthi imikhuba yangaphambili yayinqanyulwe kungazelelwe kushiya indawo eyanele yokungafihli kahle kanye nokuphatha ngendlela engafanele

Embikweni onolwazi olunzulu, i-Joint Inspection Unit yeNhlangano Yezizwe 9 ixwayise Amalungu mayelana nokhetho Lwezinhloko Eziyinhloko Zezinkampani lapho umuntu ongenele ukhetho ebambe iqhaza kuleso sikhundla: Amakhandidethi angaphakathi angenele isikhundla sokuba inhloko ephethe angase asebenzise kabi noma asebenzise kabi imisebenzi yawo nezinsiza (isb. abathintwayo, ukuvakasha, izindawo zamahhovisi, abasebenzi, njll.) ukuze basebenzele imikhankaso yabo. Lesi simo ngeke nje sibe nesiphambene nezimiso zokuziphatha kodwa sizophinde sibangele ukungalingani kwamathuba phakathi kwalabo abakhethiwe bangaphakathi nabangaphandle futhi kungase kubangele ukuhlukana kwabasebenzi.

Eqinisweni abahloli babekhathazeke kakhulu ngalokho, bangeza kamuva: Ukuziphatha okunjalo, ngokubona kwaBahloli, kufanele ngaso sonke isikhathi kuthathwe njengokungekho emthethweni futhi okuphambene nokuziphatha, futhi kugwetshwe. Uma umuntu wangaphakathi noma ophumelele wangaphandle esolwa ngalezo zenzo, kufanele aphenywe futhi aqondiswe izigwegwe.

Ngokumelene nalokhu, uMkhandlu oPhethe 113 ukhiphe izincomo zokukhethwa kukaNobhala-Jikelele, onazo phambi kwakho. Manje sekuyisikhathi sokuthi uma ubheka zonke izimpikiswano, kanye nombono onawo ngongenele ukhetho, ukuthi uvotele noma uvotele ukuphikisa. Ukhululekile ukukwenza noma ngayiphi indlela futhi indlela yokuvota kufanele iqinisekise imfihlo yakho: Ikusasa leNhlangano lisezandleni zakho. 

Ngokubingelela kwami ​​okufudumele kini nonke, 

UTaleb Rifai 

UNobhala-Jikelele we-UNWTO
2010-2017.


 1.  CE/DEC/15(CXII) https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE_112_Decisions_En.pdf 
 2. Isijobelelo ku-CE/112/6 rev 1. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_06_Procedure_SG_elections_2022-2025_rev1_En_0.pdf 
 3. https://www.ifema.es/fitur/noticias/nuevas-fechas-19-23-mayo-2021 
 4. Isigaba 5 CE/113/4. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf  
 5. https://wtn.travel/decency/ 
 6. UMthetho Wezezimali 14.7: Ngomhla zingama-30 kuMbasa minyaka yonke, uNobhala-Jikelele uzohambisa eMkhandlwini izitatimende zezimali ezicwaningiwe zonyaka wezimali odlule. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319 
 7. https://eturbonews.com/3009507/urgent-warning-by-unwto-honorary-secretary-general-francesco-frangialli/ 
 8. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-10/A24_05_c_Human%20resources%20report_En_0.pdf 
 9. https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_English.pdf wacaphuna izigaba 77 no-87 (ingxenye).

U-Birgit Trauer uthumele ku-World Tourism Network WhatsApp Group:
Leli khwelo lokubeka izinto obala nokukhathazeka ngokuziphatha, ngokubona kwami, libonisa inhloso nokuzibophezela okuhle kakhulu ekuqinisekiseni ukufakwa, ukulunga, kanye nesibopho sokuziphatha esisekela ukugxila kweNhlangano Yezizwe Ezihlangene ngo-2021 ekuthuleni nasekuthembekeni. Ngiyabonga Dr. Taleb Rifai.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Mayelana umbhali

UJuergen T Steinmetz

UJuergen Thomas Steinmetz ubelokhu esebenza ngokuqhubekayo embonini yezokuvakasha nezokuvakasha kusukela esemusha eJalimane (1977).
Wasungula eTurboNews ngo-1999 njengencwajana yokuqala ye-inthanethi embonini yezokuvakasha yezokuvakasha emhlabeni jikelele.

Shiya amazwana