Izindinganiso zokuziphatha
trvnl1

Izindinganiso zokuziphatha

I-TravelNewsGroup izibophezele ezindinganisweni zokuziphatha eziphakeme kakhulu.

Ukulunga nokunemba, ubuqotho kuphakathi kwamagugu ethu abalulekile.

Bonke ababhali/abahleli be-eTN bonke banomthwalo wemfanelo ngokuhlanganyela ezindinganisweni zokuziphatha. Noma yimuphi umsebenzi owazi ukuthi omunye umsebenzi wenze ukwephulwa kwezimiso zokuziphatha kufanele ngokushesha alethe udaba kumhleli wezinga.

Ukulunga, Ukunemba kanye Nokulungiswa

I-TravelNewsGroup ilwela ukusebenza ngokungenzeleli, ngokunemba, nokuzimela.

Noma nini lapho kungenzeka, sifuna imibono ephikisayo futhi sicele izimpendulo kulabo ukuziphatha kwabo okungatshazwa ezindabeni.

Nakuba kuwumthwalo wethu ukubika ngokunembile izindaba esizaziyo, futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka ngemva kokuphuma kwezindaba, kufanele sibuyekeze esingakwazi ngasohlangothini oluphikisayo noma ingemuva elingaphezulu. Uma uhlangothi oluphikisayo lungafinyelelwa, kufanele sikusho lokho. Kufanele futhi sikhuthaze umoya wokungakhethi ezwini lokukhuluma kwethu. Uhlangothi oluphikisayo akufanele ngempela lulindeleke ukuthi lunikeze izimpendulo ezinengqondo nezicabangelayo ezindabeni eziyinkimbinkimbi ngokushesha. Izindaba ezisathuthuka kufanele zibonise ukuthi zizoqhubeka nokubuyekezwa ngokuthi "Okuningi okuzayo" noma imisho efanayo.

Kufanele silwele ukudala ibhalansi kukho konke esikukhavayo ngomuzwa wokushesha.

Wonke amaphutha azovunywa ngokushesha ngendlela eqondile, angalokothi afihlwe noma ashiswe endabeni elandelayo. Ezimweni ezingavamile kuphela, ngemvume evela kuMhleli Omkhulu, lapho kufanele kwenziwe umzamo wokususa okuqukethwe okuyiphutha (noma okuqukethwe okushicilelwe kungafanele) kuwebhu. Uma amaphutha enziwa ku-inthanethi, kufanele silungise amaphutha futhi sibonise ukuthi indaba ibuyekeziwe ukuze kulungiswe iphutha noma kucaciswe ukuthi ithini. Sihlale siwavuma amaphutha ethu futhi siqondise irekhodi ngendlela esobala.

Lapho sicabangela izicelo zokususa ulwazi olunembile ezinqolobaneni zethu zomphakathi, akufanele sicabangele nje kuphela isithakazelo somuntu sokucindezela okuqukethwe kodwa futhi nesithakazelo somphakathi sokwazi ulwazi. Izimo zizoqondisa isinqumo futhi kufanele zigunyazwe uMhleli Omkhulu. Inqubomgomo yethu ayikona ukususa okuqukethwe okushicilelwe ezinqolobaneni zethu, kodwa sifuna izingobo zomlando zinembile, ziphelele futhi zibe ngezakamuva, ngakho sizobuyekeza futhi silungise okuqukethwe okufakwe kungobo yomlando njengoba kudingeka, okuhlanganisa nezihloko.

Izincazelo kufanele zenziwe lapho indaba, isithombe, ividiyo, amazwibela, ukuhlela, njll. kudala umbono ongamanga weqiniso.

Uma kunombuzo wokuthi ingabe ukulungiswa, ukucaciswa noma ukususwa kwendaba noma isithombe kuyadingeka, letha udaba kumhleli.

Izintatheli noma abathwebuli bezithombe kufanele baziveze emithonjeni yezindaba. Ezimweni ezingavamile lapho izimo ziphakamisa ukuthi singazichazi, uMhleli Omkhulu noma umhleli ophezulu ofanele kufanele athintwe ukuze agunyazwe.

Izintatheli akumele zikopele, noma ngabe ukuphakamisa konke okubhalwe omunye umuntu, noma ukushicilelwa kombiko kwabezindaba njengezindaba ngaphandle kokuchazwa. Izintatheli ze-SCNG zinesibopho socwaningo lwazo, njengoba zinjalo ekubikeni kwazo. Ukushicilelwa komsebenzi womunye ngokungazi akukuthetheleli ukukopela. Ukukopa kuzoholela esinyathelweni esibucayi sokuqondiswa kwezigwegwe, futhi kungase kuhlanganise ukuyekiswa.

Yize kulindeleke ukuthi izintatheli zibhale izindaba ezisematheni ngodlame, akumele zigxambukele ezikhulwini zomphakathi ngesikhathi zisemsebenzini. Akumele nakancane intatheli yephule umthetho. Izintatheli ezinomuzwa wokuthi zivinjelwe ngokungemthetho ekwenzeni umsebenzi wazo kulindeleke ukuthi zizole futhi zisebenze futhi zibike isimo kumhleli wezinga ngokushesha.

Ngokuvamile, kufanele sikugweme ukusetshenziswa kwemithombo engashiwongo ezindabeni. Sizofaka imininingwane emithonjeni engashiwongo kuphela uma inani lezindaba ligunyaza futhi ingenakutholwa nganoma iyiphi enye indlela.

Uma sikhetha ukuthembela emithonjeni engashiwongo ngamagama, sizogwema ukuyivumela kube ukuphela kwesisekelo sanoma iyiphi indaba. Ngeke sivumele imithombo engashiwongo ukuthi yenze ukuhlasela komuntu siqu. Kufanele sichaze umthombo ongashiwongo ngemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka ukuze sibonise ukwethembeka komthombo. Futhi kufanele sitshele abafundi isizathu sokuthi umthombo ucele noma ungadalulwa igama.

Ama-akhawunti enkundla yezokuxhumana kufanele abhalwe ngokucacile igama lenhlangano yezindaba, kungaba sezingeni lendawo noma ne-Southern California News Group.

Uma kuvela izindaba ezinkundleni zokuxhumana kumele kutholwe umbhalo wokuqala, intatheli icacise ukuthi ngabe basendaweni yesigameko noma cha. Uma bengekho endaweni yesigameko, kufanele ngokucacile - futhi ngokuphindaphindiwe - bathole ulwazi abalutholayo mayelana nomcimbi.

Izingcaphuno kufanele ngaso sonke isikhathi kube amagama aqondile ashiwo othile, ngaphandle kwezilungiso ezincane zohlelo lolimi kanye ne-syntax. Abakaki abangaphakathi kwezingcaphuno cishe abafanele neze futhi bangagwenywa ngaso sonke isikhathi. Ama-ellipses nawo kufanele agwenywe.

Imigqa, imigqa yezinsuku kanye nemigqa yezikweletu kufanele idlulisele ngokunembile kubafundi umthombo wokubika. Zonke izindaba, okuhlanganisa nezifushane, kufanele zibe ne-byline kanye nolwazi lokuxhumana lombhali ukuze abafundi bazi ukuthi ubani okufanele baxhumane naye uma kunephutha noma inkinga.

Izintatheli ezibukwayo kanye nalabo abaphethe ukukhiqizwa kwezindaba ezibukwayo banesibopho sokusekela izindinganiso ezilandelayo emsebenzini wabo wansuku zonke:

Lwela ukwenza izithombe ezibika ngokweqiniso, ngokwethembeka, nangokungakhethi. Gwema ukukhohliswa amathuba ezithombe ezisesiteji.

Ukukhiqiza kabusha izithombe ezishicilelwe nokushicilelwe ku-inthanethi ngezinye izikhathi kuyamukeleka uma umongo wekhasi eliphrintiwe noma ukuthathwa kwesikrini kufakiwe futhi indaba imayelana nesithombe nokusetshenziswa kwaso ekushicilelweni okushiwo. Ingxoxo yomhleli nokugunyazwa kuyadingeka.

Kuzokwenziwa yonke imizamo yokwazi nokuhambisana nenqubomgomo yevidiyo yendawo esiyenzayo ngaphambi kokufakwa bukhoma. Uma izinqubomgomo zevidiyo zivimbela, kufanele kube nengxoxo yokuthi ungaqhubeka kanjani nokufakwa.

Imibuzo? Sicela uthinte i-CEO yethu-umshicileli / chofoza lapha